ZAKÁZANÉ VIDEO – novelizace zákona České republiky o imigraci

V České republice je prosazována novelizace zákona o migraci, která by měla umožnit nejen ekonomickým migrantům snadný způsob získání povolení k pobytu v České republice.
Firmy podnikající v České republice nejsou ochotny zaměstnancům zvýšit platy na evropský standard, místo toho by chtěli rapidně zvýšit dovoz ekonomických migrantů. Zneužívání levné pracovní síly dosahuje nového dna. Ruku v ruce s touto novelizací by mělo dojít k výstavbě integračních zařízení pro cizince a samozřejmě vzniknou i nové „neziskové“ organizace pro začleňování cizinců do společnosti. Vše údajně proto, že to nařizuje směrnice EU. Skutečný důvod bude ovšem jako obvykle zcela jiný.

PŘIHLAŠ SE K ODBĚRU YOUTUBE KANÁLU UNAVIX.
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Hlava druhá – Lidská práva a základní svobody – Oddíl druhý – Politická práva

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.